Kotter 8-stappen-proces

Het 8-stappen-proces van Kotter biedt een gestructureerde aanpak voor organisatorische verandering, van het vaststellen van de urgentie tot het verankeren van nieuwe praktijken in de cultuur. Het is essentieel voor succesvolle transformaties, het betrekken van belanghebbenden en het overwinnen van weerstand. Deze methode, die toepasbaar is bij herstructureringen, marktverschuivingen of culturele veranderingen, zorgt voor duurzame verandering door een sterke coalitie op te bouwen, een duidelijke visie te creëren en te communiceren, belemmeringen weg te nemen, op korte termijn voordelen te behalen en nieuwe praktijken te verankeren in de cultuur van de organisatie.

Het wiel voor gedragsverandering

Het Wiel van Gedragsverandering is een praktisch kader om gedragsverandering te begrijpen en toe te passen. Gericht op een bepaald gedrag, onderzoekt het de factoren die het gedrag beïnvloeden en helpt het bij het creëren van veranderingsstrategieën op maat. Het is nuttig op gebieden als gezondheidsbevordering, organisatorische verandering of persoonlijke ontwikkeling. Het proces omvat het definiëren van het gedrag, het identificeren van wat het gedrag beïnvloedt, het creëren van interventies en het beoordelen van de resultaten. Dit model is essentieel voor gerichte veranderingsinitiatieven en zorgt ervoor dat strategieën aansluiten bij de gedragsmotivaties voor effectieve implementatie en aanpassing.