ADKAR, een model ontwikkeld door Prosci, vertegenwoordigt de opeenvolgende stappen van Awareness (Bewustwording), Desire (Verlangen), Knowledge (Kennis), Ability (Vermogen) en Reinforcement (Versterking), die cruciaal zijn voor een succesvolle invoering van verandering in organisaties. Dit kader is belangrijk bij het begeleiden van werknemers bij technologische, structurele en procedurele veranderingen en zorgt voor een soepele overgang door tegemoet te komen aan individuele behoeften. ADKAR ondersteunt niet alleen het ontwerp van veranderingsstrategieën, maar dient ook als diagnostisch hulpmiddel om verschillende niveaus van betrokkenheid en weerstand van belanghebbenden te begrijpen en aan te pakken, wat uiteindelijk leidt tot een ontvankelijkere en meer ondersteunende omgeving voor verandering.

Wat is het?

ADKAR is een model dat werd ontwikkeld door Prosci en is een acroniem voor Awareness, Desire, Knowledge, Ability en Reinforcement. Het staat voor de vijf sleutelelementen die individuen moeten bereiken om succesvol te kunnen veranderen. ADKAR is ontwikkeld door Prosci, een toonaangevend adviesbureau voor verandermanagement, en biedt een kader om de individuele aspecten van verandering te begrijpen en aan te pakken, zodat werknemers volledig betrokken en toegerust zijn om nieuwe initiatieven te omarmen.

Handig voor:

ADKAR is veelzijdig en kan worden toegepast op een breed scala aan veranderingsinitiatieven, waaronder

   • Nieuwe technologieën of processen implementeren

    • Teams of afdelingen reorganiseren

     • Nieuw beleid of nieuwe procedures invoeren

      • Aanpassen aan marktverschuivingen of klantvoorkeuren

     Door in te spelen op de individuele behoeften en motivaties van werknemers helpt ADKAR weerstand te minimaliseren, adoptiepercentages te verhogen en ervoor te zorgen dat veranderingen soepel en effectief worden geïmplementeerd.

     Toepassing:

     ADKAR kan op verschillende niveaus binnen een organisatie worden toegepast, van individuele medewerkers tot hele teams of afdelingen. Het kan ook worden gebruikt voor zowel grootschalige organisatorische veranderingen als voor kleinere, meer gerichte initiatieven.

     We gebruiken het model om het veranderingsproces weer te geven op een cirkel, waarbij elke stap van het ADKAR-model wordt weergegeven in een specifieke fase van het proces.

     Proces

     Stap 1 Bewustwording: In deze fase worden individuen zich bewust van de behoefte aan verandering. Het is typisch een antwoord op de vraag: “Waarom moeten we veranderen?

     Stap 2 Verlangen: Zodra mensen zich bewust zijn van de verandering, moeten ze een persoonlijk verlangen of motivatie ontwikkelen om de verandering te ondersteunen en eraan deel te nemen. Het is typisch een antwoord op de vraag: “Wat zit er voor mij in?”.

     Stap 3 Kennis: In de kennisfase verwerven individuen de nodige kennis van en het inzicht in hoe ze kunnen veranderen. “Wat moet ik weten?

     Stap 4 Bekwaamheid: In dit stadium beginnen individuen hun verworven kennis en vaardigheden toe te passen om aan te tonen dat ze in staat zijn de verandering met succes te implementeren. “Hoe kan ik dit doen?

     Stap 5 Versterking: De laatste fase van ADKAR richt zich op het versterken van de verandering om deze duurzaam te maken. ‘Hoe kan ik ervoor zorgen dat dit beklijft?

      Voorbeeld

      Het ADKAR-model is niet alleen een leidraad voor het ontwerp van je veranderstrategie, maar dient ook als diagnostisch hulpmiddel om de bereidheid van elke stakeholder in het veranderproces te beoordelen. Stel je een concentrisch cirkeldiagram voor, waarbij elke cirkel staat voor een ander niveau van betrokkenheid van belanghebbenden of weerstand tegen de lopende verandering.

      In dit diagram worden belanghebbenden op verschillende ringen van de cirkel geplaatst. Die aan de buitenste ringen hebben meer weerstand, terwijl die dichter bij het midden minder weerstand hebben. Stakeholders 4 en 5 bijvoorbeeld, die zich in de binnenste cirkel bevinden, zien de noodzaak van de verandering misschien niet helemaal in, maar dit betekent niet noodzakelijkerwijs dat ze tegen het project zijn. Hun plaatsing wijst eerder op een behoefte aan meer bewustzijn dan aan actief verzet.

      Inzicht in de aard van weerstand is cruciaal. Volgens Rick Maurervalt het over het algemeen uiteen in drie categorieën, die de klassieke dimensies van Aristoteles’ retoriek weerspiegelen – Ethos, Pathos en Logos:

      ‘Ik snap het niet‘ – Dit is een Logos-gedreven weerstand, geworteld in een gebrek aan informatie of begrip over de verandering.
      ‘Ik vind het maar niks‘ – Dit type weerstand, beïnvloed door Pathos, komt voort uit emotionele zorgen of angsten met betrekking tot de verandering.
      Ik mag jou niet‘ – Een weerstand gebaseerd op Ethos, die een gebrek aan vertrouwen weerspiegelt in degenen die de verandering leiden.

      Het herkennen van deze soorten weerstand is cruciaal. Het biedt een kader om de zorgen van elke stakeholder effectief aan te pakken, waarbij de juiste mix van logica, emotionele aantrekkingskracht en geloofwaardigheid wordt gebruikt om een ontvankelijkere houding ten opzichte van de verandering te stimuleren.

      Bronnen

      1. Hiatt J en Creasey T., 2012, De perfecte verandering, Academia.edu
      2. Het Prosci ADKAR-model, www.prosci.com
      3. Maurer R., 2010, Voorbij de muur van verzet, Bard Press

      Gereedschap

      Verwante berichten

      Het snelle debatspel

      Ontdek het spannende Speed Debating Game, een snelle oefening in retoriek en overtuigingskracht. Teams moeten snel overtuigende argumenten vormen en vaak onbekende standpunten verdedigen. Het spel culmineert in een debat dat gericht is op echte uitdagingen, waarbij argumentstrategieën worden verbeterd. Deze reis door snel denken en overtuigend spreken verfijnt je debatvaardigheden voor professionele ontmoetingen.

      Meer lezen

      The Influence Game

      “The Influence Game”, ontworpen voor verkoopprofessionals, is een competitief bordspel gericht op overtuigen. Teams worden geconfronteerd met verkoopuitdagingen die snel denken en het beheersen van overredingstechnieken vereisen. Het spel biedt mogelijkheden voor rollenspel in echte situaties en bevat de overtuigingsprincipes van Cialdini. Het dient als een dynamisch platform voor professionals om hun invloedrijke vaardigheden aan te scherpen.

      Meer lezen