Model van de trap naar gedragsverandering

Het Stairway Model voor Gedragsverandering is een strategische aanpak om individuen, met name diegenen die zich verzetten tegen verandering, door een transformatief proces te leiden. Beginnend met actief luisteren, bouwt het een goede verstandhouding en empathie op, wat leidt tot gedragsbeïnvloeding en uitmondt in gedragsverandering. Deze methode is effectief in verschillende contexten, waaronder onderhandelingen, teammanagement en klantrelaties, waar het begrijpen en aanpassen van gedrag cruciaal is.