Aansturen

Nudging, een concept dat beroemd is geworden door Richard Thaler en Cass Sunstein, gaat over het voorzichtig begeleiden van keuzes zonder de vrijheid te beperken. Het gaat om het creëren van omgevingen waarin de beste keuzes voor de hand liggen. Met behulp van methoden zoals standaardinstellingen en sociale normen, zijn nudges slim ontworpen benaderingen die ons in stilte sturen in de richting van verbeterd gedrag. Ze zijn de onopgemerkte ontwerpers van de besluitvorming, die onze keuzes op de meest delicate manier subtiel veranderen en laten zien dat vaak een zacht duwtje in de rug kan zorgen voor grote verbeteringen op het gebied van gezondheid, besparingen en ecologische duurzaamheid.

Implementatie Intenties

Implementatie intenties fungeren als een brug van gedachte naar actie, waarbij “ik wil” wordt omgezet in “ik zal”. Deze ‘als-dan’-plannen schrijven reacties op specifieke signalen voor, waardoor het bereiken van doelen bijna reflexmatig wordt. “Als het 7 uur ’s ochtends is, dan ga ik 30 minuten hardlopen” verandert lichaamsbeweging van een vage ambitie in een geplande zekerheid. Deze strategie, die ideaal is voor persoonlijke ontwikkeling of gewoonteverandering, is eenvoud op zijn gedragsmatig best: eerst beslissen, dan doorgaan.

Uitstelvergelijking

De Uitstelvergelijking legt de psychologische calculus bloot achter onze neiging tot uitstellen. Het suggereert dat een lage motivatie en verre beloningen uitstelgedrag versterken, terwijl een hoge urgentie en waarde dit juist temperen. Als we dit concept begrijpen, zijn we in staat om uitstelgedrag strategisch te ontmantelen, inzicht om te zetten in actie en uitstelgedrag om te zetten in momentum om onze doelen te bereiken.

Baan Crafting

Job crafting maakt van een standaard functieomschrijving een carrière op maat. Werknemers nemen het heft in eigen handen en passen hun taken en interacties aan aan hun vaardigheden en interesses. Dit geeft hun dagelijkse werk een nieuwe impuls, vooral wanneer het moreel laag is. Het stelt individuen in staat om hun rollen opnieuw vorm te geven en hun passie nieuw leven in te blazen. Deze zelfsturende aanpak revitaliseert de motivatie van de werknemer en stemt deze af op de veranderende doelen van het bedrijf, waardoor een wederzijds voordelige werkplek ontstaat waar zowel persoonlijke als collectieve groei gedijen.

DISC Profielen

Het DISC model, bedacht door William Moulton Marston, categoriseert gedrag in Dominantie, Invloed, Stabiliteit en Consciëntieusheid. Dit kader helpt bij het begrijpen en verbeteren van communicatie en teamwerk. In de praktijk stelt het teams in staat om verschillende sterke punten in balans te brengen, zoals het leiderschap van een ‘D’-type met de samenwerking van een ‘I’-type. Dit model is essentieel bij coaching en teamdynamiek en bevordert een beter begrip van individueel en collectief gedrag voor effectieve synergie.