Conversation Navigation Framework

Het Conversation Navigation Framework
verkent de waarheid in gesprekken: feitelijk in transactionele gesprekken, besproken in positionele gesprekken en gezamenlijk ge-cocreëerd in transformationele gesprekken.

Overtuigingskaart

Ontdek de Persuasion Map Toolkit, een krachtig hulpmiddel voor het structureren van overtuigende argumenten in debatten, toespraken en zakelijke voorstellen. Leer hoe je je gedachten effectief kunt organiseren, hoe je ze kunt ondersteunen met bewijs en hoe je mogelijke bezwaren kunt weerleggen voor een impactvolle communicatie. Ideaal voor verkoopprofessionals die hun overtuigingskracht willen vergroten.

Implementatie Intenties

Implementatie intenties fungeren als een brug van gedachte naar actie, waarbij “ik wil” wordt omgezet in “ik zal”. Deze ‘als-dan’-plannen schrijven reacties op specifieke signalen voor, waardoor het bereiken van doelen bijna reflexmatig wordt. “Als het 7 uur ’s ochtends is, dan ga ik 30 minuten hardlopen” verandert lichaamsbeweging van een vage ambitie in een geplande zekerheid. Deze strategie, die ideaal is voor persoonlijke ontwikkeling of gewoonteverandering, is eenvoud op zijn gedragsmatig best: eerst beslissen, dan doorgaan.

Baan Crafting

Job crafting maakt van een standaard functieomschrijving een carrière op maat. Werknemers nemen het heft in eigen handen en passen hun taken en interacties aan aan hun vaardigheden en interesses. Dit geeft hun dagelijkse werk een nieuwe impuls, vooral wanneer het moreel laag is. Het stelt individuen in staat om hun rollen opnieuw vorm te geven en hun passie nieuw leven in te blazen. Deze zelfsturende aanpak revitaliseert de motivatie van de werknemer en stemt deze af op de veranderende doelen van het bedrijf, waardoor een wederzijds voordelige werkplek ontstaat waar zowel persoonlijke als collectieve groei gedijen.

DISC Profielen

Het DISC model, bedacht door William Moulton Marston, categoriseert gedrag in Dominantie, Invloed, Stabiliteit en Consciëntieusheid. Dit kader helpt bij het begrijpen en verbeteren van communicatie en teamwerk. In de praktijk stelt het teams in staat om verschillende sterke punten in balans te brengen, zoals het leiderschap van een ‘D’-type met de samenwerking van een ‘I’-type. Dit model is essentieel bij coaching en teamdynamiek en bevordert een beter begrip van individueel en collectief gedrag voor effectieve synergie.

De vijf disfuncties van een team

Het model ‘De vijf disfuncties van een team’ van Patrick Lencioni biedt een eenvoudige manier om teamproblemen op te sporen en op te lossen. Het legt de nadruk op vijf hoofdproblemen: gebrek aan vertrouwen, angst voor conflicten, gebrek aan betrokkenheid, het ontlopen van verantwoordelijkheid en het negeren van resultaten. Deze methode helpt niet alleen bij het identificeren van wat goed teamwerk blokkeert, maar ook bij het opbouwen van vertrouwen, het bevorderen van constructieve conflicten, het versterken van betrokkenheid, het vergroten van verantwoordelijkheid en het concentreren op gedeelde doelen.

Het voelwiel

Het Gevoelswiel, dat emoties indeelt in zes kerngebieden, is een belangrijk hulpmiddel voor het identificeren en verwoorden van gevoelens. Het is vooral nuttig bij counseling, persoonlijke ontwikkeling en op de werkplek om emotioneel bewustzijn en communicatie te verbeteren. Dit hulpmiddel vereenvoudigt de complexe taak van het begrijpen en uiten van emoties en helpt bij persoonlijke en professionele groei.

Vragen over kalibratie

Kalibrerende vragen, essentieel in onderhandelingen, zijn op maat gemaakt om perspectieven en motieven te begrijpen. Deze ‘hoe’- of ‘wat’-vragen, geïntroduceerd door Chris Voss in “Never Split the Difference”, bevorderen de dialoog, bouwen een goede verstandhouding op en verduidelijken het begrip. Ze verschuiven gesprekken van oppervlakkig naar inzichtelijk, cruciaal in verkoop of conflictoplossing voor dieper begrip en effectieve probleemoplossing.

Model ADKAR

ADKAR, een model ontwikkeld door Prosci, vertegenwoordigt de opeenvolgende stappen van Awareness (Bewustwording), Desire (Verlangen), Knowledge (Kennis), Ability (Vermogen) en Reinforcement (Versterking), die cruciaal zijn voor een succesvolle invoering van verandering in organisaties. Dit kader is belangrijk bij het begeleiden van werknemers bij technologische, structurele en procedurele veranderingen en zorgt voor een soepele overgang door tegemoet te komen aan individuele behoeften. ADKAR ondersteunt niet alleen het ontwerp van veranderingsstrategieën, maar dient ook als diagnostisch hulpmiddel om verschillende niveaus van betrokkenheid en weerstand van belanghebbenden te begrijpen en aan te pakken, wat uiteindelijk leidt tot een ontvankelijkere en meer ondersteunende omgeving voor verandering.

Model van de trap naar gedragsverandering

Het Stairway Model voor Gedragsverandering is een strategische aanpak om individuen, met name diegenen die zich verzetten tegen verandering, door een transformatief proces te leiden. Beginnend met actief luisteren, bouwt het een goede verstandhouding en empathie op, wat leidt tot gedragsbeïnvloeding en uitmondt in gedragsverandering. Deze methode is effectief in verschillende contexten, waaronder onderhandelingen, teammanagement en klantrelaties, waar het begrijpen en aanpassen van gedrag cruciaal is.